Development En ny hverdag for oppdrettere

Vi har utvikler et nytt og spennende produkt som vil gi oppdrettere bedre oversikt over hva som foregår i merdene.

Systemet består av kameramodul og drone. I tillegg kan systemet utvides med sensorer for å registrere miljøparametre som temperatur, saltinnhold, strøm m.m.

SubCEyes produserer 3D-modeller med unik detaljrikdom. Opptak gjøres der det har størst verdi, basert på hvilken oppgave som skal løses. Enten styrt av fast oppsatte rutiner eller manuelt. 

Systemet vil til enhver tid vite hvor det befinner seg i merden og rapportere dette tilbake til operatøren. Videokamera og sensorer hjelper operatøren til å få oversikt over hva som foregår til enhver tid. Etter fullført oppdrag vil systemet returnere til garasjen for lading og overføring av data.Systemets funksjoner: 


Metodikk

Målinger foregår ved at flere bilder, som tas samtidig, settes sammen til en 3D-modell.  Målingene er arealdekkende og består flere millioner 3D-punkter med svært høy nøyaktighet, noe som gjør at vi kan detektere for eksempel lus som sitter på fiskekroppen. Denne metodikken er inne til patentering.

Nøyaktigheten er avhengig av flere faktorer, som kvalitet på kamera, sikt i vann og avstanden til objektet. Tester viser at vi kan levere volum på fisk med en nøyaktighet bedre enn 1 %.