Development Forhåndsbestilling er nå åpnet

Forhånds bestill idag og få ditt system installert på din lokalitet sommer 2022!

Ta kontakt med en av våre ansatte eller henvend deg via post@subc3d.com

Systemets funksjoner: 


Metodikk

Målinger foregår ved at flere bilder, som tas samtidig, settes sammen til en 3D-modell.  Målingene er arealdekkende og består flere millioner 3D-punkter med svært høy nøyaktighet, noe som gjør at vi kan detektere for eksempel lus som sitter på fiskekroppen. Denne metodikken sammen med droneløsningen er patentert.

Nøyaktigheten er avhengig av flere faktorer, som kvalitet på kamera, sikt i vann og avstanden til objektet. Verifikasjonene viser at vi kan levere volum på fisk med en nøyaktighet bedre enn 98 %.