En ny hverdag for oppdrettere

Vi utvikler ett nytt og spennende konsept som vil gi oppdrettere bedre oversikt over hva som foregår i merdene.

Systemet består av kameramodul og drone. I tillegg kan systemet utvides med sensorer for å registrere miljøparametre som temperatur, saltinnhold, strøm med flere.

SubCEyes produserer 3D modeller med unik detaljrikdom. Opptak gjøres der det har størst verdi, basert på hvilken oppgave som skal løses. Enten styrt av fast oppsatte rutiner eller manuellt. 

Systemet vil til enhver tid vite hvor det befinner seg i merden og rapportere dette tilbake til operatøren. Videokamera og sensorer hjelper operatøren til å få oversikt over hva som foregår til enhver tid. Etter fullført oppdrag vil systemet returnere til garasjen for lading og overføring av data.

Pilotkunde er Nova Sea og vi har med forsknings og ingeniørmiljøer under utviklingen.

Prinsipp

Installasjon og operasjon

SubCEyes

Drone

 • 360° operasjonsvindu (full rotasjon rundt alle tre akser)
 • L x B x H : 60 x 40 x 35 cm
 • 30 kg
 • Marginalt positiv oppdrift
 • 8 vektoriserte trustere
 • Kraftig justerbart lys
 • Trådløs kommunikasjon med FSO-modem
 • Egen ladestasjon med dataoverføring via «pinless connector»

Kameramodul

 • 4 monokromkamera (12 MPX)
 • 1 fargekamera som kan benyttes til video (12 MPX)
 • Kraftig justerbart lys

SubCEyes i aksjon

Opptak fra merd

3D modell projisert over bildet "opptak i merd"

Estimering av størrelse ombord på SubCEyes

Fullt utviklet vil systemet kunne: 

 • Måle volum av enkeltindivider
 • Måle forspill (tap under foring)
 • Detektere lus
 • Detektere skade på fisk
 • Detektere skade på notvegg og anlegg
 • Gjennkjenning enkeltindivider
 • Monitorere miljøparametere som temperatur, strøm, saltinnhold mm
 • Automatisk rapportere inn alle målinger
 • Levere data i enkelt lesbart format slik at oppdretterne selv kan ta data inn i sine systemer

Metodikk

Målinger foregår ved at flere bilder, som tas samtidig, settes sammen til en 3D model.  Målingene er arealdekkende og består flere millioner 3D punkter med svært høy nøyaktighet. Noe som gjør at vi kan detektere for eksempel lus som sitter på fiskekroppen. Denne metodikken er inne til patentering.

Nøyaktigheten er avhengig av flere faktorer som kvalitet på kamera, sikt i vann og avstanden til objektet. Tester viser at vi kan levere volum på fisk med en nøyaktighet bedre enn 1%

Detaljer for hvert måleområde:

 

Måling av volum på fisk
Sensoren registrerer informasjon. Volum på fisk beregnes. Målinger foretas i hele merdens volum.

Følg utviklingen av enkeltindivider
Enkeltindivid følges over tid. Dette vil gi mulighet for å se hvilke tiltak som har størst innvirkning på for eksempel vektøkning.

Identifisere skade på fisk
Vise skade på fisk slik at nødvendige tiltak kan settes inn for å redusere tap.

Tilvekst av volum/vekt i forhold til fòr
Vi vil levere et målesystem som er så kostnadseffektiv at det vil være aktuelt å ha en sensor i hver merd, og at man dermed kan foreta en kontinuerlig måling over tid.

Rapportere fòr som ikke blir spist
Sensoren kan benyttes til å registrere fòr som ikke blir spist og anses som tap. Foring kan dermed stoppes i rett tid.

Fortløpende rapportering av lus
Systemet kan registrere lus og rapportere fortløpende. Alarm kan gis dersom satte grenser overstiges.

Registrere miljødata
Sensoren kan kobles til utstyr som registrerer for eksempel lys og temperatur i vannet.

Inspeksjon og måling av nett og installasjoner
Sensoren vil kunne benyttes til inspeksjon og målinger på merdene og båter / installasjoner dersom det skulle være nødvendig.

Lagre informasjon
Informasjonen som hentes inn lagres for senere analyser. Registreringer benyttes til å se hvilke innvirkninger forskjellige faktorer har på utviklingen av fisken over tid. Kundene kan hente ut data og lage egne rapporter ved behov.

Ja takk, dette vil jeg gjerne vite mer om.