Back to News

Autonomi og funksjoner i merd verifisert!

Vi i SubC3D kan med glede meddele at langtidstesting i merd, er gjennomført og pågående. Biomassen hadde avvik på under 1%, noe som er bedre enn vi forventet. lusetelleren stemmer overens med manuell telling. Sår-deteksjonen kartlegger skader i tidlig fase.

Autonomien og ladingen i merd var en suksess over hele perioden. Vi vitnet til at dronen klarte å fungere optimalt oppimot alle former for sjø og værforhold.

Vi er utrolig stolt og fornøyd over hva vi har fått til på så kort tid. Oss i SubC3D setter pris på all støtte vi har mottat igjennom prosjektets gang. Vi strever etter resultater og vil gjøre alt for å oppnå vår drøm om en mer bærekraftig og ressurssterk næring.

#SubC3D #AUV #fishfarm #aquaculture #Biomassdrone #Fiskeoppdrett #Licedetection #wounddetection #autonomous #tetherless