Et system – mange bruksområder Fordeler

Fordel 01

Sammenlignbare målinger

Sammenlign målinger med As-konstruerte CAD-modeller eller andre tidligere målinger.

Sammenlignbare målinger

Fordel 02

Forbedret nøyaktighet og pålitelighet

Få visuelle tilbakemeldinger under innhenting av data. Avslutt undersøkelsen når forhåndsinnstilte terskelverdier for nøyaktighet er oppnådd. Skaff deg akkurat nok data, og ikke kast bort tiden på å innhente overflødig data.

Forbedret nøyaktighet og pålitelighet

Fordel 03

Øk mulighetene for undersøkelser

Siden systemet er tilgjengelig lokalt, kan kartlegginger utføres etter hvert som situasjoner oppstår – uten eksternt og ekstra utstyr eller personell.

Øk mulighetene for undersøkelser

Fordel 04

Økt tilgjengelighet

Ha permanent tilgang til systemet der du er, uten behov for ekstern mobilisering av verken utstyr eller personell.

Økt tilgjengelighet

Fordel 05

Forbedret HMS

Det kreves ikke ekstra personell for å utføre arbeidet. Undersøkelser kan utføres når det er nødvendig, uten ekstern mobilisering. Om nødvendig kan assistanse utføres fra land.

Forbedret HMS

Fordel 06

Økt brukervennlighet

Mer detaljert og nøyaktig dekning.

Økt brukervennlighet

Fordel 07

Reduser måletiden med 80 %

Ingen installasjon eller fjerning av markeringsutstyr, bortsett fra ved formål om kvalitetskontroll.

Reduser måletiden med 80 %

Fordel 08

Redusert behandling- og rapporteringstid

Målingsresultatene ser og har du øyeblikkelig og i sann tid.

Redusert behandling- og rapporteringstid

Fordel 09

SubC3D datasenter for datalagring og rapportering

Data kan lagres, behandles og rapporteres hos og fra SubC3D datasenters lokasjon. Tiden for å sende store mengder data mellom brukere er forbi. Videresend eller publiser en enkel link som gir mottakerne informasjonen de trenger.

SubC3D datasenter for datalagring og rapportering

Fordel 10

Gi instruksjoner visuelt

Med et enkelt brukergrensesnitt instrueres brukeren i hva som kreves for å få jobben gjort.

Gi instruksjoner visuelt