Et system – mange bruksområder Vår Løsning

Fordel 01

Lever med fisken

Svømmer i takt med fiskemassen - stresser ikke fisken - påvirker ikke spisemønster

Lever med fisken

Fordel 02

Har kontinuerlig forbedring

Systemet forbedres etter hvert bilde tatt, ved hjelp av vår egenutviklede kunstige intelligens

Har kontinuerlig forbedring

Fordel 03

Forbedrer selskapets datagrunnlag

Systemet gir deg et datagrunnlag som er godt representativt for fiskemassen

Forbedrer selskapets datagrunnlag

Fordel 04

Bidrar til digitalisering

Digitalisering er fremtiden, vi følger trenden

Bidrar til digitalisering

Fordel 05

Forbedrer informasjonsgrunnlaget til fremtidens avgjørelser

Systemet forbereder deg til neste utsett ved å tilrettelegge et sterkt informasjonsgrunnlag

Forbedrer informasjonsgrunnlaget til fremtidens avgjørelser

Fordel 06

Brukervennlig fremstillt

Informasjon vi samler inn for dere blir fremstilt brukervennlig

Brukervennlig fremstillt

Fordel 07

Tilbyr kontroll på fiskemassen

Systemet dekker hele merdens volum, som gir deg full kontroll og tillit til at innsamlet data er representativt for hele fiskemassen

Tilbyr kontroll på fiskemassen

Fordel 08

Supplerer AI filtrert data

For å sikre at dataen vi samler inn er av god kvalitet, blir hvert eneste bilde kvalitetssikret gjennom vår kunstige intelligens

Supplerer AI filtrert data

Fordel 09

Tar vare på din data

Innsamlet data og informasjon er privat for din bedrift

Tar vare på din data

Fordel 10

Bryr seg om din suksess

Vi er alltid tilgjengelig for våre kunder å strever mot å opprettholde en god service og rask problemløsing til enhver tid

Bryr seg om din suksess