Ett system – mange bruksområder Om SubC3d

Vi vil tilby en løsning som hjelper utviklingen av en bærekraftig og robust næring.

Vårt mål som firma er å bygge opp en stor aktør innenfor havbruksnæringen, og bli norges mest ettertraktede system for deg som vil drive en bærekraftig samt optimalisert drift. Dette høres kanskje litt ambisiøst ut, kanskje til og med «cocky», men hvorfor legge skjul på at vi ønsker å bli best, å være best, å kunne tilby systemer av høyeste kvalitet og bidra til videreutvikling av norges 2.største eksportvare.


Om oss og vårt konsept

Vår visjon er å kunne gi oppdretterne muligheten til å optimalisere driften med å kontinuerlig få god og nøyaktig informasjon.

Vårt mål for det fullstendig utviklede systemet vil være at det er i stand til å måle biomasse med en feilmargin på under 1%, telle og kategorisere lus, detektere sår og kategorisere hver og en fisk inn i forskjellige kvalitetsnivåer, analysere notvegg for skader, pellet-deteksjon og individgjenkjenning.


Vår visjon og vårt fokus

Vår visjon er å tilby ett veldig nøyaktig undervannsøye (med 8 thrustere!), som kan hjelpe deg som oppdretter med å videreutvikle næringen din. Med hjelp av gode og engasjerte kollegaer, og drivkraft rett fra sjelen, skal vi produsere fremtidens produkt.

Våre kjerneverdier

Tillit og respekt

Vi tror at gjensidig tillit og respekt er noen av de viktigste og mest grunnleggende faktorene i vårt forhold til våre kunder.

Entusiasme og dedikasjon

Å være entusiastiske og dedikerte er viktig i vårt arbeid, både for oss selv og overfor våre kunder.

Presisjon og enkelhet

Presisjon og enkelhet er hjørnesteiner i vårt arbeid, og innebærer at vi alltid vil etterstrebe produktive og effektive prosesser.