Ett system – mange bruksområder Om SubC3d

SubC3D har lang erfaring med undervannsmetrologi ved hjelp av fotogrammetri som metode

SubC3D er erfarne innen subsea fotogrammetri rettet mot metrologimarkedet, og utviklet det første enkeltkamera-systemet som ble brukt med suksess i olje- og gassmarkedet. Dette kamerasystemet har vært ledende og et av de mest brukte hva gjelder metrologisystemer med høy nøyaktighet under vann siden introduksjonen i 2000.


Om oss og vårt konsept

Vår idé er å utvikle et nytt system som vil ha revolusjonerende innvirkning på flere måter for hvordan undervannsmålinger blir utført:

Et mål for det fullstendig utviklede systemet vil være at det er i stand til å produsere 3D-modeller av det undersøkte objektet i sanntid. For å gi bedre forståelse for operatørene og sluttbrukerne, kan bilder som er tatt under undersøkelsen draperes over 3D-modellene for naturlig visualisering.


Vår visjon og vårt fokus

Vår visjon er å tilby veldig nøyaktig undervannsmetrologi, som klienten kan operere selv, til en konkurransedyktig pris, samtidig som vi fokuserer på å utvikle og innovere for fremtiden for undervannsmålingsindustrien.

Våre kjerneverdier

Tillit og respekt

Vi tror at gjensidig tillit og respekt er noen av de viktigste og mest grunnleggende faktorene i vårt forhold til våre kunder.

Entusiasme og dedikasjon

Å være entusiastiske og dedikerte er viktig i vårt arbeid, både for oss selv og overfor våre kunder.

Presisjon og enkelhet

Presisjon og enkelhet er hjørnesteiner i vårt arbeid, og innebærer at vi alltid vil etterstrebe produktive og effektive prosesser.