Ett system - mange bruksområder Ta et dykk i våre ferskeste nyheter

Autonomi og funksjoner i merd verifisert!

Vi i SubC3D kan med glede meddele at langtidstesting i merd, er gjennomført og pågående. Biomassen hadde avvik på under 1%, noe som er bedre enn vi forventet. lusetelleren stemmer overens med manuell telling. Sår-deteksjonen kartlegger skader i tidlig fase. Autonomien og ladingen i merd var en suksess over hele perioden. Vi vitnet til at […]

les mer

Undervanns drone, kameratest i lakse merd

Denne uka har vi vært på Havforskningsinstituttet på Austevoll og testet vår unike #SubCEyes #undervannsdrone og kameraløsning for online registrering av #biomasse i laksemerd.

les mer